Pojištění domácího mazlíčka

.

Pořídit si domácího mazlíčka v podobě psa nebo kočky je většinou velká událost a radost. Ovšem pokud onemocní, nebo se mu stane nějaký úraz, radost se mění ve starost. Veterinární péče je velice nákladná a platí se v podstatě za každý úkon. Člověk si pak uvědomí, jak je dobré, že péče o člověka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a my nemusíme u lékaře vytahovat peněženku.
bankovky na formuláři
U zvířat se péče zdarma asi nikdy nedočkáme, ovšem situace se dá řešit a to, jako mnoho ostatních nečekaných událostí v životě, pojištěním. Některé tuzemské pojišťovny již běžně nabízejí pojištění pro kočky nebo psy.
štěňata rotvajlera

.

Jak to funguje

Pojištění je cíleno zejména na pokrytí veterinární péče nebo léčby, která zahrnuje operace zvířete, anestezii, léky, hospitalizaci nebo ubytování v hotelu pro zvířata, případně i ubytování zvířete v době, kdy se o něj nemůže ze zdravotních důvodů postarat jeho majitel.
Pojistná částka může být až 90 000 Kč za rok. Roční pojistné za psa se pak pohybuje od částky cca 1 500 Kč, za kočku asi 1 100 Kč ročně.
Pojištění se běžně vztahuje na léčbu v případě onemocnění, úrazu, úhynu nebo odpovědnosti za škodu, kterou zvíře způsobí. Spoluúčast majitele bývá u pojišťoven různá, někde jsou to procenta z nákladů, někde se dá výše spoluúčasti volit a jinde je dána pevnou částkou.
Pro uzavření pojistné smlouvy musí zvíře splňovat určité podmínky. Musí být většinou čipováno nebo alespoň tetováno, musí mít potvrzení veterináře o dobrém zdravotním stavu, být řádně očkováno a podstupovat pravidelné veterinární prohlídky. Vše je dáno všeobecnými podmínkami dané pojišťovny. Současně musí zvíře dosáhnout předepsaného vstupního věku, který je u psa zpravidla šest a u kočky pět měsíců. Maximální věk zvířete pak určen nebývá.
Pojištění veterinární léčby bývá sjednáváno na dobu neurčitou s pojistným obdobím v délce jednoho roku.
Volitelným pojištěním k pojištění veterinární léčby je pojištění úhynu. Toto pojištění pokrývá škody, vzniklé úhynem zvířete nebo jeho nuceným utracením. Výstupní věk zvířete u tohoto pojištění je osm let, u zvířat nad 50 kg pak 6 let.
ležící mourek
Pokud zvažujete pořízení domácího mazlíčka, je vhodné a určitě i výhodné, sjednat mu pojištění včas, dokud je zvíře zdravé. Roční náklady nejsou zdaleka tak vysoké, jak se může vyšplhat účet z veterinární kliniky za jednu návštěvu.

.